Facebook
Twitter
Vrijdag 2021-12-31
Snooker en corona ...

Op 30/12/2021 heeft BSF opnieuw juridisch advies ingewonnen + de politiezone Antwerpen heeft in opdracht van het parket een bowlingzaak gesloten die van mening is om de huidige coronamaatregelen te kunnen omzeilen.

 

VSF en BSF blijven van mening dat het overlegcomité fout heeft gehandeld t.o.v. uitbaters, clubs en spelers van onze geliefde sport door geen onderscheid te willen maken tussen vertegenwoordigers van amusementspelen en erkende sportfederaties binnen het Vlaams Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bijkomend stellen we ernstig in vraag waarom slechts enkele sporten worden geviseerd. Bovendien was er geen enkel advies van specialisten om wijzigingen aan het protocol voor de sport aan te brengen.

 

BSF heeft besloten om voorlopig geen klacht bij de Raad van State in te dienen gezien de kans op wijziging van de huidige toestand nihil is. VSF en BSF kiezen ervoor om zoals de grote sportfederaties en organisaties in dialoog te blijven gaan. Lidgelden van spelers moeten niet worden verspild.

 

Diverse contacten zijn ondertussen gelegd en VSF en BSF hopen dat het eerstvolgend overlegcomité van volgende week bepaalde beslissingen zal terugschroeven en het opnieuw mogelijk wordt om te kunnen snookeren.

 


 
Het al dan niet doorgaan van de geplande organisaties van VSF en BSF bij de start van 2022 zal worden gecommuniceerd via de algemene en de gewestelijke websites.
Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2023 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions