Facebook
Twitter
Vrijdag 2021-09-10
Laatste nieuws CORONA-maatregelen

Nog een korte update met enkele verduidelijkingen van de corona-maatregelen die vanaf 01/09 gelden.

 

Verplichting CO²-meters

 

Na het laatste MB en federale FAQ’s was er nog wat verwarring over de verplichting van de CO²-meters en de uitzonderingen die er in de federale FAQ werden opgenomen. Na overleg met kabinet werd volgende regeling opgenomen in het basisprotocol sport en corona:

 

Het plaatsen van een CO2-meter is volgens het federale MB verplicht in alle gemeenschappelijke ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten (zie verder voor uitzonderingen). Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers onder deze bepaling. Deze CO2 meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats (maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie) worden geïnstalleerd in de sportruimtes en in de kleedkamers (dus niet in gangen, toiletten, …). De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt. Er geldt een overgangsperiode voor het toezicht/controle op deze maatregel tot 1 november 2021.  

 

Met betrekking tot de CO2 monitoring legt het federale MB op om 900 ppm in te stellen als waarschuwingsniveau. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen genomen worden op basis van het hogervermelde ventilatieplan om de aanvoer van verse lucht te verhogen.

 

Voor fitnessinfrastructuur legt het federale MB een bijkomend alarmniveau op van 1200 ppm.  Indien dit alarmniveau wordt overschreden, moet men de activiteiten tijdelijk staken, tot het CO2 niveau opnieuw onder de 900ppm is gedaald.. 

 

Sportruimtes met een oppervlakte van minstens 400 m² en een hoogte van minstens 7 meter, die over mechanische ventilatie beschikken of waar buitendeuren en ramen zijn die open kunnen, moeten niet verplicht over een CO2-meter beschikken, maar dit is wel sterk aanbevolen. Voor deze ruimtes moet wel een actieplan ventilatie beschikbaar zijn.

 

Mondmaskerplicht

 

Er waren nog verschillende vragen rond mondmaskerplicht in sportinfrastructuur. Vooral door de federale FAQ is hier nog verwarring rond ontstaan. We hebben intussen nog eens de teksten van het mb en die van de FAQ (diverse passages over mondmaskers) naast elkaar gelegd en zou een aanpassing willen doen van de formulering in het basisprotocol. In essentie blijft het hetzelfde, maar uitgebreider geformuleerd, rekening houdend met de diverse passages in de FAQ. Vooral de rol van de lokale besturen was oorspronkelijk niet geduid (vandaar verschillende vragen vanuit NLS). Je vindt de update in het basisprotocol sport en corona. In de praktijk verandert er weinig aan wat er oorspronkelijk al stond, maar de bepalingen liggen nu meer in lijn met de federale FAQ (die dit keer wederom erg complex zijn om nog te begrijpen). We plaatsen dit vandaag nog online.

 

Oude tekstversie protocol:

 

Mondmaskers zijn niet langer verplicht in indoor en outdoor sportinfrastructuren. Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement. Zie hiervoor ook de richtlijnen in het Covid Event Risk Model. Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig. Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

 

Nieuwe tekstversie protocol:

 

Als algemene regel geldt nog dat iedereen vanaf 13 jaar in ondernemingen of verenigingen die goederen of diensten aanbieden aan consumenten op druk bezochte plaatsen (waar de afstand van 1,5 meter niet kan gewaarborgd worden) een mondmasker moeten dragen. Maar hierop zijn tal van uitzonderingen voorzien waardoor er in de praktijk slechts in een aantal beperkte situaties een mondmaskerplicht geldt voor de sportsector.

 

Zo bepalen de federale FAQ dat het dragen van een mondmasker verplicht is op publieke of private druk bezochte plaatsen. De burgemeesters zijn echter verantwoordelijk voor het bepalen van deze private en publieke druk bezochte plaatsen in hun gemeente en die plaatsen moeten afgebakend worden met signalisatie die deze verplichting duidelijk maakt.

Dit heeft als gevolg dat mondmaskers niet langer verplicht zijn in indoor en outdoor sportinfrastructuren, tenzij dit expliciet wel zo bepaald is door het lokale bestuur en hierover signalisatie is aangebracht.

 

Enkel wanneer je als toeschouwer een sportwedstrijd -of evenement bijwoont waarbij de toegelaten drempel voor publiek wordt overschreden en waarbij men niet met het CST-werkt, ben je verplicht om een mondmasker te dragen. Zolang men zit op een permanente zitplaats of tijdens het eten of drinken kan dit tijdelijk worden afgezet. Deze mondmaskerplicht geldt ook voor de professionals en medewerkers bij een evenement. Zie hiervoor ook de richtlijnen in het Covid Event Risk Model.

 

Voor cafésporten blijft de mondmasker plicht tot nader order wel van toepassing op basis van de horecaprotocollen, indien de activiteit samen met horeca-activiteiten plaatsvindt in dezelfde ruimte.

Het dragen van een mondmasker door trainers is niet nodig.  

 

Kinderen tot 13 jaar moeten sowieso geen mondmasker dragen.

Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2022 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions