Facebook
Twitter
U bent hier: VZW Materie
VZW Materie
Neerlegging jaarrekening 2021


Met betrekking tot ieder boekjaar moet door elke vzw een jaarrekening worden neergelegd. Het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (KB/WVV) voert nieuwe modellen van jaarrekeningen ...

WVV

Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kortweg WVV.

Het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werd op 28/02/2019 goedgekeurd en treedt in werki...

Publicatiekosten

De jaarlijkse aanpassing van de publicatiekosten vindt elk jaar plaats op 1 maart.

 

Met ingang van 1 maart 2022 zijn dit de nieuwe tarieven:

 

Oprichting VZW

Op papier via de griffie: 206,91 euro

Elektronisch: 149,44 euro

 

Aanpassing VZW

Op papier via de griffie: 140,24 euro....

Statutenwijziging

 
Voor je een statutenwijziging doorvoert, moet je die uiteraard eerst in de Algemene vergadering besproken en goedgekeurd hebben. met welk quora je hiervoor moet rekening houden, lees je hier.
 
Om een st...
Ondernemings RB

De Rechtbank van koophandel bestaat niet meer. Deze werd omgevormd tot Ondernemingsrechtbank. De nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip voortaan heel ruim wordt opgevat, is de nieuwe rechtbank voortaan ook bevoegd voor bijvoorbeeld landbouwers, vzws en vrije beroepers.
 
Algemene vergadering

Bron: vsdc

Schriftelijke algemene vergadering en algemene vergadering op afstand in werking getreden
Aansprakelijkheid effectieve leden

Bron: VSDC
 
1. Effectieve leden
We benadrukken dat deze tekst de aansprakelijkheid van de effectieve leden bespreekt en dus niet de aansprakelijkheid van de toegetreden (of aangeslot...
Zetelwijziging

Ambtshalve zetelwijziging: gratis en zonder formaliteiten voor de vzw
 
Het komt geregeld voor dat een vzw te maken krijgt met een gedwongen administratieve zetelwijziging. Sinds dit jaar moet u hiervoor als vzw niets meer voor ondernemen. De Federale Overheidsdienst Economie zorgt nu zelf voor een publicatie in het Belgisch Staatsblad en een aanpassing...
UBO register
Boekhouding

Boekhoudkundige regels van ondernemingen (dus ook VZWs) voortaan in n KB
 
De wetgever heeft de regels die boekhoudplichtige ondernemingen moeten naleven bij het voeren van hun boekhouding en bij het houden en bewaren van hun boeken, n de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel die ze daarbij moeten volgen, samengebracht in n enkel Koninklijk Besluit....
Kilometervergoeding

Aanpassing kilometervergoeding met ingang van 01/07/2021

De werkgever kan de werknemers die met de eigen wagen verplaatsingen in opdracht van de werkgever uitvoeren, een kilometervergoeding toekennen. De kilometervergoeding wordt jaarlijks op 1 juli aangepast. Dit tarief is ook van toe...
Insolventierecht

Het insolventierecht regelt de verschillende situaties waarin een persoon of een onderneming geconfronteerd worde met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben om die te betalen. Een opvallende hernieuwing ligt in het feit dat een vzw (behalve een publiekrechtelijke vzw) door een nieuwe wet de boeken zal k...

Verenigingswerk

Toen op 23 april het Grondwettelijk Hof de wettelijke regeling rond het verenigingswerk vernietigde, sloeg dit bij de sportsector in als een bom. Het stelsel werd voor meer dan 70% gebruikt door de sportclubs.
Op 24 december 2020 kwam er dan toch een nieuwe wet betreffende het verenigingswerk. De wet zorgt ervoor dat het principe van vereniging...

Vrijwilligers - vergoedingen

HANDLEIDING
Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2023 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions