Facebook
Twitter
U bent hier: SOV
SOV

SOV - WERKING MET JEUGD, VOLWASSENEN EN G-SPORTERS
 
SOV staat voor ´Snooker Opleiding Vlaanderen´ en is een commissie van de Vlaamse SnookerFederatie (VSF). SOV is opgericht op initiatief van VSF om een opleidingsprogramma te voorzien en hiermee aansluiting te maken met de doelstellingen die vanuit Sport Vlaanderen via het Vlaamse sportdecreet worden opgelegd.
 
De groep trainers bestaat uit gecertificeerde begeleiders die de opleiding ´Initiator Snooker´ bij de Vlaamse Trainersschool van Sport Vlaanderen of de opleiding ´Trainer´ van VSF hebben gevolgd.
 
SOV wil jongeren, volwassenen en G-sporters via initiaties en trainingen en andere aanvullende activiteiten op een verantwoorde manier ondersteuning bieden.

SOV credo
Het credo van SOV zegt: "SOV engageert zich om de sportbeoefenaars op een educatieve manier te begeleiden in hun verdere ontwikkeling op technisch, tactisch en mentaal vlak."
 
Bekijk ook de presentatieinfovergadering SOV - augustus 2021
 
Lees hier meer over

De Jeugdwerking is in opdracht van VSF & BSF.

 


Werking

1. Inleiding
 
SOV is een commissie van begeleiders en trainers die hiervoor een opleiding bij Sport Vlaanderen, of een gelijkgestelde opleiding van VSF hebben volbracht. Zij zijn ve...
Afspraken

1. De sportbeoefenaar
 
Alle sporters worden ertoe gehouden zich op een sportieve, faire en verantwoorde manier te houden aan de afspraken m.b.t. gedrag en spelreglementeringen
Doelstellingen

SOV heeft als doel om in te spelen op de noden van elke sporter, ongeacht het niveau. Hiervoor zijn er 7 ontwikkelingsniveaus uitgewerkt, die als vertrekbasis dienen om aan te koppelen bij de belevingswereld van de speler. Via een verdere ondersteuning zal er getracht worden om op een positieve, respectvolle en educatieve manier bij te dragen tot de ontw...
Kalender

Kalender SOV-trainingen 2021-2022

De SOV-trainingen hebben als doel om sporters met interesse voor de snookersport te begeleiden. Na iedere deelname (sessie van 2 uur) wordt er steeds een schriftelijke evaluat...
Contact

SOV - hoofdverantwoordelijke ( voorzitter )

Didier De Proost
Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2023 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions