Facebook
Twitter
Ondernemings RB

De Rechtbank van koophandel bestaat niet meer. Deze werd omgevormd tot Ondernemingsrechtbank. De nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip voortaan heel ruim wordt opgevat, is de nieuwe rechtbank voortaan ook bevoegd voor bijvoorbeeld landbouwers, vzws en vrije beroepers.
 
De ondernemingsrechtbank is in eerste aanleg bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen, tenzij ze onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen. Het formeel ondernemingsbegrip is het aanknopingspunt voor de bepaling van de bevoegdheid van de ondernemingsrechtbank. dit betekent concreet dat de ondernemingsrechtbank bevoegd is voor geschillen tussen:
 
  • alle natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen, dus ook bijvoorbeeld vrije beroepers
  • alle rechtspersonen, behalve publiekrechterlijke rechtspersonen die geen goederen of diensten aanbieden op de markt en de federale overheid en haar gedecentraliseerde entiteiten
  • alle andere organisaties zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij ze niet aan winstuitkering doen of dat niet beogen te doen

Opgelet! Voor de natuurlijke personen met een zelfstandige beroepsactiviteit is de ondernemingsrechtbank niet bevoegd voor geschillen over handelingen die kennelijk vreemd zijn aan de onderneming. Bij twijfel is de ondernemingsrechtbank dus wel bevoegd, gezien het marginaal toetsingsrecht.

De ondernemingsrechtbank is ook bevoegd voor vorderingen tegen een onderneming, zelfs wanneer de eisende partij geen onderneming is.
 
 

Het bestuur van uw VZW is gewijzigd. Welke documenten moet u indienen bij de griffie bij de Rechtbank van Koophandel ?
 
Om een bestuurswijziging correct door te geven aan de griffie van de Rechtbank van Koophandel, heb je aanvraagformulieren I en II vzw nodig.

Van aanvraagformulier I vzw vul je luiken A en B in (luik C heb je dus niet nodig). Luik A bevat een aantal identificatiegevens van de vzw. In luik B schrijf je de wijzigingen neer die je wil aanbrengen: naam en adresgegevens van elke bestuurder die uit de Raad van Bestuur stapt en van elke nieuwe bestuurder die aanvaard werd door de Algemene Vergadering. Noteer ook de functie die de Raad van Bestuur aan een nieuwe bestuurder heeft toegekend (vb: voorzitter, secretaris, penningmeester, ...). Onderaan in luik B komen de namen en functies van de bestuurders die de vzw rechtsgeldig vertegenwoordigen. Op de achterkant van het laatste blad van luik B komen diezelfde namen en de handtekeningen.

Van aanvraagformulier II vzw vul je luiken A en C in. Luik A bevat een aantal identificatiegegevens van de vzw (zoals luik A van aanvraagrformulier I vzw). In luik C vul je zo volledig mogelijk is. Niet relevante items (deel 2, 6 en 7 van luik C) laat je blanco. In de tabel onder deel 3 "Bestuur, vertegenwoordiging" noteer je de gegevens van bestuurders die ontslag nemen of benoemd worden. In de eerste kolom kies je "E" voor een bestuurder die ontslag neemt of "B" voor een bestuurder die benoemd wordt. In de volgende kolommen noteer je het rijksregisternummer, de naam en voornaam, de functie ("hoedanigheid") en de datum van de ingang van het ontslag of de benoeming. Onderaan luik C komt de handtekening van de betrokkene die het formulier invult.

Alvorens de ingevulde papieren in te dienen, moet eerst nog een publicatiekost voor het Belgisch Staatsblad betaald worden. Deze kost wordt jaarlijks gendexeerd. Voor 2010 bedraagt deze kost 111, 32 euro. De meest actuele tarieven kan je via deze link terugvinden. Je kan een eventuele wijziging van de statuten n wijzigingen in de Raad van Bestuur uiteraard samen indienen, zodat je maar n keer de publicatiekost moet betalen. In dat geval plak je de vernieuwde statuten ook in luik B van aanvraagformulier I.

 
Bron : Dynamo Project
Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2023 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions