Facebook
Twitter
U bent hier: SOV - Jeugdwerking » Afspraken
Afspraken

De speler

De speler wordt ertoe gehouden om zich steeds te schikken naar de desbetreffende spelreglementering en richtlijnen gestipuleerd in het samenwerkingsakkoord; dit zowel met betrekking tot de SOV-trainingen als tot alle wedstrijden (tornooien en competitie) die gespeeld worden tijdens de duur van de samenwerking. Overtredingen aangaande de SOV-voorschriften, zullen conform afgehandeld worden volgens een sanctieprocedure.

 
Externe trainers/begeleiders
SOV erkent de mogelijkheid van gemengde belangen voor die spelers die reeds terugvallen op een eigen begeleiding en maakt hierbij een onderscheid tussen ’externe trainers/begeleiders’ en ‘SOVgerelateerde trainers/begeleiders’.
 

>> Het is niet de bedoeling van SOV om een speler foutieve informatie te geven of de samenwerking tussen de SPELER en de externe begeleider te hypothekeren, noch deze in een slecht daglicht te stellen.

 
>>SOV staat open voor alle vragen van externe begeleiders die een SOV-speler begeleiden buiten de SOV-trainingen, en behoudt de mogelijkheid om externe begeleiders te consulteren of te informeren over de SPELER.

 
>> De participatie van externe trainers/begeleiders tijdens SOV-trainingen wordt enkel toegestaan indien:
 • deze de cursus ‘Initiator Snooker’ bij Sport Vlaanderen succesvol heeft afgesloten, en/of
 • deze een opleiding hebben ondergaan binnen de nationale of Vlaamse federatie met als doel ondersteuning te verlenen aan SOV.

 
>> Indien externe trainers/begeleiders van SOV-spelers zich mengen in de uitvoering van de SOV-trainingen of de SPELER beïnvloeden tijdens SOV-trainingen, zal de SOVhoofdverantwoordelijke (of verantwoordelijke vervanger) op dat moment de derde partij trainer/begeleider hierop aanspreken. De SOV-hoofdverantwoordelijke licht de VSFvoorzitter en het VSF-Secretariaat daarna schriftelijk via e-mail in over de feiten.
 

Ouder(s)/voogd en/of anderen


>> Tijdens het werkingsjaar staat SOV open voor alle vragen van de ouder(s)/voogd en/of

anderen m.b.t. de SOV-werking. Dit kan via een persoonlijk gesprek, e-mail of

telefonisch.

>> De aanwezigheid van de ouder(s)/voogd en/of anderen als ‘toeschouwer’ tijdens SOVtrainingen is voor SOV geen enkel probleem. Zij dienen zich te onthouden van enige inmenging in de samenstelling van de trainingen, alsook het beïnvloeden van de SPELER tijdens deze trainingen. Bij het storen van de trainingen door de ouder(s)/voogd en/of anderen zal de SOV-hoofdverantwoordelijke de ouder(s)/voogd hierop aanspreken. De SOV-hoofdverantwoordelijke zal na de feiten de VSF-voorzitter en het VSFSecretariaat via e-mail schriftelijk informeren.

 • VTS
 • Sport Vlaanderen
 • Nationale Loterij
 • VTS
 • Sport Vlaanderen
 • Nationale Loterij
 • VTS
 • Sport Vlaanderen
 • Nationale Loterij
Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2019 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions