Facebook
Twitter
U bent hier: SOV - Jeugdwerking » Werking
Werking

1.1 Inleiding

SOV is een commissie van begeleiders die de opleiding Initiator Snooker hebben volbracht bij Sport Vlaanderen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitwerken en uitvoeren van een opleidingsplan voor VSF aangesloten jeugdspelers -21 jaar. De SOV-speler engageert zich in de mate van het mogelijke tot het deelnemen aan SOV-trainingen en andere geplande teamactiviteiten.
 
1.2 Het SOV-project
SOV heeft zich in haar beginfase gericht op -21-jarige spelers met meer ervaring om de opstart te vergemakkelijken. Nu richt zij zich op alle -21-jarige spelers, aangesloten bij VSF, zonder hierbij onderling onderscheid te maken. Haar hoofdtaken omvat een opleidingskader genereren, d.m.v. het verzorgen van trainingen en het opvolgen van spelers tijdens hun deelname aan tornooien.

Dit alles conform een gelijkaardige werkwijze (formulieren) om spelers te evalueren tijdens het werkingsjaar, en spelers gelijkwaardig te informeren.

 
=> SOV organiseert een samenkomst met spelers en/of ouder(s)/voogd(en) vóór de aanvang van de geplande SOV-trainingen. Minderjarige spelers dienen hierbij vergezeld te worden door hun ouder(s)/voogd. Tijdens deze samenkomst komen aan bod:
 
 • de gehele werking van SOV zoals te vinden in het ‘Samenwerkingsakkoord - Speler’,
 • informatie over de planning en de trainingen, en
 • indien interesse; het bestendigen van de samenwerking door ondertekening van het ‘Samenwerkingsakkoord – Speler’. In geval van minderjarigheid van de SPELER, is het noodzakelijk dat de ouder(s)/voogd van de SPELER het samenwerkingsakkoord mee ondertekenen.

1.3 SOV-trainingen


De SOV-trainingen vormen een belangrijke bijdrage in de evolutie van de SPELER. Tijdens de trainingen wordt er gestreefd naar ernst en inzet in de uitvoering, kwaliteit en professionalisme door zowel spelers als begeleiders.

VSF en SOV hebben de taak om per snookerseizoen minimum 6 tot maximum 10 SOV-trainingen te organiseren. De data en locaties worden steeds vooraf te kennen gegeven aan alle betrokken spelers en ouder(s)/voogd via e-mail.

 
1.4 Scouting
Het scouten van jonge spelers door SOV is een belangrijke opdracht die enkel is weggelegd voor SOVbegeleiders. Als aanvulling op de SOV- trainingen dient het scouten om spelers in hun progressie op te volgen of (al of niet specifiek) te evalueren. Naargelang de mogelijkheden kan dit meerdere malen per jaar uitgevoerd worden.
 
1.5 Advies bij selecties voor internationale tornooien (onder voorbehoud)

SOV kan door de Vlaamse federatie (VSF) en/of de nationale federatie (BBSA) gevraagd worden om advies te geven aangaande selecties voor jeugdspelers bij deelname aan internationale tornooien. SOV zal hierbij conform de afspraken met de desbetreffende federatie handelen. 

SOV behoudt het recht haar activiteiten m.b.t. advies bij internationale selecties stop te zetten. In dat geval dient SOV dit bij meerderheid van stemmen onder haar leden te bekrachtigen en dit mee te delen aan het secretariaat VSF, de voorzitter VSF, de SOV-spelers en betrokken ouder(s)/voogd. Een dergelijke beslissing kan genomen worden zowel voor aanvang van een werkingsjaar als tijdens een werkingsjaar. Hiervan wordt steeds acte genomen op een (eerstvolgende) SOV-vergadering.

 
1.6 Chronologie (spelers)
 
Mogelijkheid tot scouting/opvolging spelers tijdens gewestelijke,
nationale ranking tornooien, Vlaams of Belgisch Kampioenschap
september -> mei
Uitnodiging alle -21-jarige VSF spelers voor deelname SOV 1e week augustus
Deadline bevestiging deelname 2 weken volgend op uitnodiging
Samenkomst SOV-spelers Vóór de eerste SOV-training
Overhandiging polo’s en logo’s aan spelers 4 weken na het ondertekenen van de SAspeler
Advies voor selecties voor internationale tornooien Afhankelijk van planning

 

 

 

 

 

 

 • VTS
 • Sport Vlaanderen
 • Nationale Loterij
 • VTS
 • Sport Vlaanderen
 • Nationale Loterij
 • VTS
 • Sport Vlaanderen
 • Nationale Loterij
Welkom op de website van de Vlaamse SnookerFederatie vzw.
Algemeen
Extra
Contacteer ons
Vlaamse SnookerFederatie VZW
Zuiderlaan 13
9000 Gent (BE)
info@vsf-snooker.be
© 2012-2019 Vlaamse SnookerFederatie VZW | Privacy
Produced by NetQue: E-Business Solutions